Archive for January, 2014

เพลงชาติฝรั่งเศสที่บรรเลงในโต๊ะบาคาร่า

เสียงดนตีจากบาคาร่าอันบริสุทธ์

บทเพลงแห่งโลกใหม่

การแสดงดนตรีสดระหว่าเล่นบาคาร่า

สองคู่หูนักแต่งเพลงเพื่อเล่นตอนเล่นบาคาร่า

บทเพลงจากหัวใจของ Pharrell Williams