Posts Tagged ‘talent’

การสนับสนุนบาคาร่าในบทเพลง

เพลงชาติฝรั่งเศสที่บรรเลงในโต๊ะบาคาร่า

บทเพลงจากหัวใจของ Pharrell Williams